Patohistologjia

Një segment jashtëzakonisht i rëndësishëm i procesit të diagnostikimit dhe zgjedhjes së një trajtimi është testimi laboratorik, i cili përveç rëndësisë parandaluese, përdoret gjerësisht për konfirmimin e diagnozës dhe monitorimin e rezultateve të trajtimit. Patohistologjia është një shkencë që fokusohet në vendosjen e një diagnoze të bazuar në analizën mikroskopike të një kampioni të indit. Për herë të parë kjo lloj analize është e disponueshme në një institucion privat. Fakti që pacientët nuk e njohin është se, kudo në botë, edhe një PAP test i thjeshtë interpretohet nga patologët.

Falë përpunimit të automatizuar të indeve, analiza bazë histologjike e kampionit (përgatitja H&E) e biopsive endoskopike dhe incizionale përpunohet brenda 24-48 orësh dhe në rastet e materialeve operative dhe biopsive të palcës kockore bëhet në 48 orë. Në rast të analizave shtesë (imunohistokimi, ISH, FISH, citogjenetikë), përpunimi dhe analiza zgjasin pak më shumë, deri në 7 ditë. Analiza citologjike mund të përpunohet brenda të njëjtës ditë. Një aparat modern për analiza ex tempore gjatë operacionit lejon që gjetja të përpunohet brenda 15 minutave pas marrjes së materialit.

Mjekët


Call Now Button