Psikologjia

VLERËSIM PSIKOLOGJIK

 •  trajtim psikodiagnostik (diagnoza diferenciale: normaliteti, organiciteti, neurozat, gjendjet kufitare, psikozat)
 •  vlerësimi i funksionimit intelektual (IQ)
 •  vlerësimi i personalitetit (profili i personalitetit)
 •  Vlerësimi psikologjik i kandidatëve për punë në përputhje me karakteristikat psikologjike të kërkuara për performancën e kërkuar të punës, vlerësimin e aftësive specifike

PUNË INDIVIDUALE

 •   Me fëmijët e moshës parashkollore (vlerësimi dhe monitorimi i zhvillimit kognitiv socio-emocional, vlerësimi i gatishmërisë për shkollë, këshillimi për prindërit)
 •  me fëmijët e moshës së shkollës fillore (probleme të të nxënit, çrregullime të vëmendjes dhe përqendrimit, probleme në përshtatje me grupin, vështirësi emocionale, këshillim prindëror)
 • me fëmijët e moshës së shkollës së mesme (vështirësi në të mësuar, përqendrim dhe vullnet, zvarritje kronike, probleme emocionale, konflikte me autoritetet, zgjedhje e profesionit, këshillim prindëror)
 •  me adoleshentët dhe të rinjtë (krizat e adoleshentëve, konflikti me autoritetet, problemet emocionale, marrëdhëniet me partnerin, zvarritja e gjërave, shëndeti riprodhues, varësia nga duhani, alkooli, narkotikët, videolojërat dhe interneti)

TRAJTIME PSIKOLOGJIKE PËR TË RRITURIT

 •   gjendjet e ankthit dhe çrregullimet
 •  ankthi social (mungesa e vetëbesimit dhe vetëvlerësimit, ndrojtja e tepruar, frika nga të folurit në publik, shmangia e situatave sociale…)
 •  ankth i përgjithësuar (shqetësim kronik dhe i tepruar)
 •  fobitë (frika irracionale ndaj objekteve dhe situatave specifike)
 •  sulme paniku
 •  çrregullim obsesiv-kompulsiv i depresionit
 •  çrregullime somatoforme (ndjenja e presionit në gjoks, frymëmarrje e cekët, ndjesi mbytjeje dhe gunga në fyt, gëlltitje e pavullnetshme e ajrit, kollë psikogjene, shqetësime të paspecifikuara në stomak, shqetësime në stomak, të vjella psikogjene, dispepsi, therje, djegie, dhimbje, ndjenjë rëndese dhe nxehtësie në zonën më të gjerë të​​ zemrës, palpitacione, puls i shpejtë, luhatje e presionit të gjakut, “neurozë kardiake”, frikë nga vdekja dhe atak në zemër, marramendje, ndjenjë e frikës së vazhdueshme…)
 •  çrregullime të të ngrënit (anoreksi, bulimi)
 • PTSD (çrregullime të stresit post-traumatik)
 • Probleme sociale (marrëdhënie me prindërit, marrëdhënie dashurie, marrëdhënie me eprorët…)
 • *problemet me marrëdhëniet familjare dhe martesore
 • TRAJNIM PËR VETËVLERESIM DHE KOMUNIKIM – TRAJNIM ASERTIV  (trajtim psiko-edukativ me synimin për të adoptuar dhe fuqizuar reagimin e drejtpërdrejtë, të hapur dhe të sigurtë në të gjitha llojet e marrëdhënieve shoqërore, me tutorim të adekuat të të drejtave dhe dëshirave tuaja duke respektuar të drejtat dhe nevojat e të tjerëve)

TRAJNIME EMOCIONALE TË SHKOLLIMIT (rritja e nivelit të vetëvlerësimit dhe dashurisë për veten dhe të tjerët; zvogëlimi i ndikimit të autokritikës dhe kritikës negative ndaj të tjerëve; zhvillimi i aftësive të komunikimit të arsimuar emocionalisht; sigurimi i njohurive të nevojshme për të njohur funksionet pozitive të ndjenjave të pakëndshme. Menaxhimi i reagimeve tuaja emocionale; duke mundësuar vëzhgimin e lidhjes ndërmjet mendimeve, ndjenjave dhe sjelljes; duke marrë përgjegjësinë për emocionet tuaja

 

KËSHILLIMI I PRINDËROR

(prindërimi i suksesshëm, metodat e prindërimit, shpërblimet dhe ndëshkimet, ndërtimi i vetëbesimit tek fëmijët, edukimi i marrëdhënieve mes fëmijëve, kontrolli emocional i zemërimit, adoptimi i zakoneve të punës dhe eliminimi i zvarritjes).

ORIENTIM PROFESIONAL

SELEKTIM PROFESIONAL

EKZAMINIMET PSIKOLOGJIKE BRENDA SHQYRTIMIT SISTEMATIK DHE PERIODIK

Mjekët


Call Now Button