Anestezia me reanimacion

Anesteziologjia  është një specialitet mjekësor që merret me zvogëlimin ose heqjen e vetëdijes dhe ndjenjën e stimujve të jashtëm (anestezisë) d.m.th reduktimin dhe heqjen e ndjenjës së dhimbjes gjatë procedurave të ndryshme diagnostike ose terapeutike, më së shumti  kirurgjikale dhe në të njëjtën kohë monitorimin e vazhdueshëm të funksioneve jetitke dhe ruajtjen e homeostazës së brendshme brenda kufijve fiziologjikë.

Një mjek i specializuar që praktikon anestezi quhet anestezist. Studimet e anesteziologjisë zgjasin 4 vjet në Mal të Zi dhe gjatë studimeve studentët mësojnë për: anesteziologjinë e përgjithshme, anesteziologjinë speciale, reanimacionin dhe terapinë intensive.

Mjekët


Call Now Button