Anestezija sa reanimatologijom

Anesteziologija je medicinska specijalizacija koja se bavi smanjenjem ili uklanjanem svijesti i osjećaja vanjskih podražaja (anestezija) odnosno smanjenjem ili otklanjanjem osjećaja boli tokom različitih dijagnostičkih ili terapijskih medicinskih, najčešće hirurških postupaka, uz istovremeno kontinuirano praćenje vitalnih funkcija i održavanje unutrašnje homeostaze u fiziološkim granicama.

Doktor specijalist koji se bavi anestezijom naziva se anesteziolog. Edukacija iz područja anesteziologije u Crnoj Gori traje najmanje 4 godine, a sastoji se iz edukacije iz: opšte anesteziologije, specijalne anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije.

Ljekari


Call Now Button