Urologija

Dijagnostika i liječenje po najsavremenijim svjetskim standardima


Centar za Urologiju Bolnice CODRA, jedan je od tri najreferentnije urološke ustanove u regionu. Tokom 15 godina postojanja Centar za Urologiju pratio je svjetske trendove u dijagnostici i liječenju uroloških pacijenata, uz korišcenje najsavremenije opreme i kontinuiranu edukaciju ljekara specijalista i ljekara na specijalizaciji. Centar za Urologiju sarađuje sa najznačajnijim urološkim i onkološkim ustanovama u regionu (Beograd, Zagreb, Slovenj Gradec, Skoplje) kao i u Austriji, Turskoj, Italiji, Njemačkoj i Švajcarskoj, što dodatno govori o referentnoj vrijednosti Centra, u domenu urologija.

Centar ima dva odjeljenja sa jedno i dvokrevetnim sobama apartmanskog tipa, poluintenzivnu njegu i svoju JIL (Jedinicu intenzivnog liječenja), Kabinet za ESWL tretman, tri ambulante u dijelu Poliklinike Bolnice. Centar raspolaže i najsavremenije opremljenim operacionim salama u centralnom Operacionom bloku.

U Centru za Urologiju obavljaju se sve procedure iz oblasti dijagnostike i tretmana uroloških oboljenja:

 1. Dijagnostika, rano otkrivanje, konzervirajuće i radikalno hirurško liječenje svih malignih oboljenja bubrega, kanalikularnog sistema – gornjeg urotelijuma, mokraćne bešike, prostate, testisa, penisa, uretre:

 

 • TUR- transuretralna resekcija tumora mokraćne bešike- endoskopska operacija tumora mokraćne bešike
 • Totalna cistektomija sa raznim oblicima urinarne derivacije kod infiltrativnih tumora mokraćne bešike
 • TRUS biopsija prostate
 • NOVO!!! Ciljana MR/TRUS fuzijska biopsija prostate: Ciljana MR – magnetna rezonanca/TRUS – transrektalna ultrazvučna fuzijska biopsija je tehnologija koja stvara sliku prostate spajanjem prethodno urađenih MR slika sa realnim TRUS slikama.

Ova dijagnostička procedura značajno uvećava preciznost i tačnost biopsije suspektnog karcinoma prostate.

 • Radikalna prostatektomija, uključujući i nerve- sparing radikalnu prostatektomiju
 • Radikalna orhiektomija kod tumora testisa

 

 1. Dijagnostika i liječenje kalkuloze urinarnog trakta primjenom:

 

 • ESWL- a (Metoda vantjelesne destrukcije kamenaca udarnim talasima)
 • PCNL- perkutana nefrolitolapaksija (destrukcija velikih kamenaca bubrega

metodom perkutane, endoskopske operativne tehnike litotripsije, primjenom

laser i/ili elektrohidraulične procedure)

 • FURS- Fleksibilne ureterorenoskopije sa litotripsijom kamenca u bubregu i mokraćnim kanalima- ureterima, laser procedurom
 • URS- Semirigidna ureterorenoskopija sa litotripsijom kamenaca u ureterima – LithoClast sa elektrohidrauličnom i/ili laser sondom
 • Cistolitotripsija i cistolitolapaksija kamenaca mokraćne bešike elektrohidrauličnom i/ili laser sondom

 

 1. Transuretralne resekcije (TUR) prostate – endoskopska operacija prostate

 

 1. Genitalna hirurgija i hirurgija uretre:

 

 • Penilna hirurgija urođenih i stečenih malformacija uključujući pojedine graftove i/ili proteze
 • Operativne procedure kod nespuštenih testisa
 • Operativne metode (plastika uretre) kod stenoza prednje i zadnje uretre, urođenih ili stečenih, uključujući primjenu graftova
 • Operacije hipospadija svih lokalizacija
 • Ugradnja uretralnih sfinktera zbog inkontinencije urina (nekontrolisanog mokrenja) kod muškaraca nakon pojedinih operativnih zahvata
 • Operativni tretman hidrocele, fimoze, nepravilnog frenuluma,kondiloma

 

 1. Tretman bračnog steriliteta u saradnji sa Centrom za Ginekologiju i vantjelesnu oplodnju:

 

 • Dijagnostika i medikamentozno liječenje muškog steriliteta
 • Operativno liječenje varikocele kao faktora rizika kod muškog steriliteta
 • Minimalno invazivna i/ili mikrohirurška operacija varikocele metodom MarMar
 • PESA- perkutana aspiracija spermatozoida iz epididima
 • TESA- perkutana aspiracija spermatozoida iz testisa
 • TESE- testikularna operativna ekstrakcija spermatozoida
 • Krioprezervacija ekstrahovanih spermatozoida

 

NOVO!!! MicroTESE- MicroTESE je operativna procedura uzimanja uzoraka ispitivanjem tkiva testisa mikroskopom i detektovanjem spermatozoida u tim tkivima. Razlikuje se od standardne TESE operacije jer se ispitivanje vrši pomoću mikroskopa sa uvećanjem 20-25 puta i doseže se do kanalikularnih struktura koje u tkivu testisa proizvode spermatozoide. Mikroskop koji se koristi u Bolnici CODRA ima kapacitet uvećanja i do 50 puta.

 

 1. Dijagnostika i liječenje svih oblika poremećaja mokrenja kod žena:

 

 • Operativni tretman kod nekontrolisanog mokrenja – TVT- TOT procedure

 

 1. Perkutane, minimalno invazivne procedure:

 

 • Perkutana punkcija velikih cista bubrega
 • Perkutana biopsija bubrega
 • Perkutana nefrostomija

 

 1. Urološke dijagnostičke procedure:

 • Uretroskopija
 • Cistoskopija
 • Ureterorenoskopija
 • Transrektalna ultrazvučna dijagnostika
 • Ultrazvučna dijagnostika sa color dopler-om organa urogenitalnog trakta
 • Uretrocistografija i ureteropielografija. Nefrostomografija.
 • MSCT urografija

 

 1. Konzervativni tretman uroloških oboljenja u ambulantnim i hospitalnim uslovima

 

CODRA Bolnica angažuje specijaliste za oblast Urologija:

Prof. Dr Dragoljub Perović, Dr Dragan Đurović, Dr Vladimir Brajović, Mr sci Dr Zoran Mrkić i ljekar na specijalizaciji Dr Đorđije Perović.

Saradnici, specijalisti urologije: Dr Marko Vuković, Dr Nenad Radović.

Stalni saradnici Centra za Urologiju u ustaljenim, redovnim terminima su i:

Doc. Dr Ivan Vuković (Beograd), Prim Dr Marko Zupančić (Slovenj Gradec), Ass. Dr Vladimir Kojović (Beograd), Dr Mustafa Bazardžanović (Tuzla).

Konsultant Centra je Prof. Dr Jasmin Bektić  (Insbruk, Austrija).

Kako da zakažete pregled?

Budite slobodni da nas kontaktirate putem telefona +382 69 300 300 ili putem email-a codrahospital@codra.me I zakažite svoj stručni pregled već danas.

Ljekari


Call Now Button