Kardiologija

Većina pacijenata sa kardiološkim problemima ne mogu se uklopiti u “liste čekanja” i odlaske „od ordinacije do ordinacije”. U Centru za Kardiologiju CODRA Bolnice, kardiologija funkcioniše principom “Sve na jednom mjestu”, put od dijagnoze do terapije je zasigurno najkraći.

kardiologija

Kardiologija u skladu sa svjetskim standardima

Već dugi niz godina u CODRA Bolnici razvija se Centar za Kardiologiju, te se danas možemo pohvaliti i naprednom brigom o pacijentima u rješavanju problematičnih kardioloških zdravstvenih stanja, od dijagnostike, preko liječenja do operative i bolničke njege. Od konstantnog ulaganja u najmoderniju dijagnostičku opremu, preko operacionog bloka opremljenog po svim svjetskim protokolima, na čelu sa vrhunskim kardiolozima i kardiohirurzima iz Crne Gore i regiona, CODRA Bolnica je u mogućnosti da svojim pacijentima pruži kompletnu uslugu na zavidnom nivou i po standardima koji se praktikuju u najvećim svjetskim klinikama.

U CODRA Bolnici uspješno radi „Kardiološki Akademski Tim“ , prvi ovakve vrste  Crnoj Gori, koji radi po ugledu na sve moderne evropske i svjetske kardiološke klinike. Glavni princip usluge kardiologija ka pacijentima je  „Sve na jednom mjestu“ i „sve za tri dana“ – bazična dijagnostika i određivanje terapije ukoliko je potrebno.

“Kardiološki Akademski Tim ” čine nastavnici i saradnici Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu, kardiolozi sa dugogodišnjim iskustvom u kliničkoj praksi, koji svoj klinički rad obavljaju u Kliničkom Centru Srbije, Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Kliničko-Bolničkim Centrima „Zvezdara“, „Dr Dragiša Mišović“.

Kardiologija - Tretmani


Kompletna neinvazivna kardiološka dijagnostika

EKG:

Informacije o trenutnom radu srca, da li radi pravilno, brzo ili sporo,“preskače” ili pravi pauze u radu ili pak radi potpuno nepravilno. Pacijenti sa potpuno nepravilnim radom srca zahtijevaju posebnu vrstu ljekova kako bi se sprečio eventualni šlog.

kardiologija-dijagnostika

24-72h HOLTER EKG:

Prati se rad srca u toku 24h-48h ili pak 72h.

24h HOLTER KRVNOG PRITISKA:

Pokazuje kako se pritisak “ponaša” tokom 24h; da li i kada odstupa od normalnih vrijednosti, posebno kakve su njegove vrijednosti tokom noći. Podaci govore da se šlog najčešće javlja u ranim jutarnjim satima i da je njegov razlog “skok” krvnog pritiska u fazi budjenja.

TEST OPTEREĆENJA NA POKRETNOJ TRACI:

Ovaj test pokazuje kako srce podnosi napor; da li je pacijent u lošoj kondiciji ili postoje problemi sa krvnim sudovima srca, što generiše osjećaj  “stezanja u grudima”.

STRES EHO TEST:

Vrlo precizan test opterećenja sa EKG-om pod kontrolom ultrazvuka. Ako postoji problem sa krvnim sudovima srca on će se pokazati na ultrazvuku prije nego na običnom EKG-u ili običnom testu opterećenja na pokretnoj traci.

kardioloska-ambulanta

DOBUTAMINSKI STRES EHO TEST:

Izvodi se uz pomoć lijeka Dobutamin, sa ciljem da se ubrza srčani rad. Istovremeno se radi ultrazvuk srca. On je zamjena klasičnom testu opterećenja kod osoba koje ne mogu da hodaju iz bilo kog razloga ili zbog brzog umora ne mogu uraditi klasičan test opterećenja. Vrlo je pouzdan kod pacijenata kod kojih se sumnja na bolest krvnih sudova srca ali i kod onih koji već imaju dokazanu bolest i kontrolišu dejstvo ljekova koje koriste.

CFR TEST-PROCIJENA PROTOKA KRVI KROZ KRVNE SUDOVE SRCA ULTRAZVUKOM:

Procijenjuje se brzina kretanja krvi kroz krvne sudove srca uz pomoć ultrazvuka i lijeka Adenozina. Ako postoji suženje krvnog suda, brzina kretanja krvi će se smanjiti. Radi se kada postoji sumnja na bolest krvnih sudova srca prije nego pacijenta uputimo na koronarografiju. Radi se i kod pacijenata sa ugrađenim stentovima, kada postoji sumnja da su se oni suzili ili zapušili.

ULTRAZVUK SRCA:

Najdragoceniji pregled kada je u pitanju kardiologija. Daje informaciju kako srce izgleda, kako radi, kolika mu je snaga, kako se ponašaju srčani zalisci. Na osnovu tih podataka vidimo da li su neke bolesti kao npr. visok krvni pritisak ili šećerna bolest ili preboleli srčani udar ostavili posljedice na srčani mišić i u kom obimu, određujemo terapiju i donosi se odluka da li će  pacijent dalje na operaciju srčanih zalistaka ili krvnih sudova. Radi se i zdarvim osobama u sklopu rutinske kardiološke kontrole.

TRANSEZOFAGUSNI ULTRAZVUK ili „PREGLED SRCA IZNUTRA“:

Precizan ultrazvuk koji se radi na specifičan način pomoću ultrazvučne sonde. Ova metoda je „zlatni standard“ za utvrđivanje postojanja ugrušaka krvi u nekim malim srčanim šupljinama koje se „običnim“ ultrazvukom ne vide. Radi se ako se sumnja na mogućnost šloga kod pacijenata sa nepravilnim srčanim radom kao i kod pacijenata koji su kandidati za operaciju srčanih zalistaka.

kardiolologija-preventivni-pregled

SKENERSKA (MSCT) KORONOGRAFIJA

Skenerska (MSCT) koronarografija je moderna i vrlo efikasna metoda u dijagnostici i procjeni  aterosklerotičnih lezija koronarnih arterija (zakrečenja krvnih sudova srca). Sam pregled traje 10-tak minuta i  potpuno je  bezbolan. S obzirom da se radi o neinvazivnoj metodi, ne postoji mogućnost nastanka komplikacija tokom samog pregleda kao prilikom standardne koronarografije.

Pregled podrazumijeva skenersko snimanje koronarnih arterija i procjenu opsežnosti i ozbiljnosti zakrečenja krvnih sudova. Na osnovu ovog pregleda ljekar daje bolesniku informaciju da li zakrečenje postoji, u kom obimu je i koji je nabolji vid liječenja ovih promjena (medikamentozno ili operativno  – ugradnja stenta ili bajpas).

Skenerska (MSCT) koronarografija je najbolji način vizualizacije prohodnosti baj-paseva i/ili  stenta kod bolesnika koji su već imali intervenciju na srcu i kojima je urađen aortokoronarni bajpas i /ili . Ovom metodom možemo potpuno detaljno pregledati mjesto pripoja bajpasa, kao i njegovu prohodnost cijelom dužinom. Stoga je MSCT koronarografija je vrhunska dijagnostička metoda koja se praktikuje u svim svjetskim kardiološkim centrima.

ERGOSPIROMETRIJA: Uskoro u Codri!!! Srce i pluća su u tesnoj vezi. Kad pati jedno, pati i drugo. Ergospirometrija je Jedini test koji utvrđuje da li ostajete “bez vazduha” pri malom naporu kao posledica bolesnog srca ili pluća.

CODRA tim stručnjaka u Centru za Kardiologiju:

Prof Dr Arandjelović Aleksandra, kardiolog

Prof  Dr Branislav Stefanović, kardiolog

Prof Dr Milica Dekleva-Manojlović, kardiolog

Prof  Dr Aleksandra Nikolić , kardiolog

Dr Bojan Stojanović, kardiolog

Dr Ana Popović, kardiolog

Ass dr sci Jelena Suzić-Lazić, kardiolog

Dr sci med Milena Pavlović-Kleut, kardiolog

Dr sci med Dragana Košević, kardiolog

Dr Dejan Kojić, kardiolog-aritmolog/elektrofiziolog

Kako da zakažete pregled?

Budite slobodni da nas kontaktirate putem telefona +382 69 300 300 ili putem email-a codrahospital@codra.me I zakažite svoj stručni pregled već danas.

Ljekari


Call Now Button