Ortopedija

Ortopedija je medicinska specijalnost koja proučava, sprečava i liječi bolesti, deformacije i povrede sistema za kretanje. Danas je ortopedija prevashodno hiruška struka zbog aktivnog, operativnog pristupa u terapiji mnogih stanja. Zadržala je i svoje istorijske karakteristike, podrazumevajući brigu o deformacijama skeleta sa opštim zadacima brige za invalide, pa tako sarađuje sa ostalim specijalnostima, kao što su školska i fizikalna medicina, pedijatrija, reumatologija i neonatologija.

Dijagnostika


 • Pregled ortopeda
 • Rentgen dijagnostika
 • MSCT dijagnostia (snimci kičme, zglobova, ligamenata, kostiju)
 • Laboratorijska dijagnostika
 • Postavljanje gipsa
 • Blokade
 • Ultrazvuk dječjih kukova

Operacije


 • Artroskopije (dijagnosticke i operativne)
 • Operacije kuka (ugradnja parcijalnih i totalnih proteza)
 • Operacije fraktura (osteosinteze)
 • Operacije vadjenja stranih tijela
 • Mikrohirurgija šake,stopala i perifernih nerava

Ljekari


Call Now Button