Interventna radiologija

Interventna radiologija je dio invazivne radiologije koja pomoću radioloških uređaja (prije svega ultazvuk i  skener ) liječi određene bolesti. Radiološki uređaji se koriste da se u čovječije tijelo, tj. direktno u patološku promjenu, ciljano uvede uređaj (najčešće specijalni kateter) kako bi se bolest liječila, a promjena otklonila bez hirurške intervencije. Ovakve interventne radiološke procedure ne zahtijevaju, kao kod hirurške intervencije, potpunu anesteziju, već samo blagu sedaciju i analgeziju. Interventne radiološke procedure traju kraće od operacije, mnogo su manje agresivne, i pacijenti se brže oporavljaju.

Šta je interventna radiologija?

Interventna radiologija podrazumijeva tretman koji se može upotrijebiti u svakoj specijalističkoj oblasti, on je po zahvatu minimalno invanzivan. Zahvaljujući njemu interventni radiolozi uspijevaju da dosegnu do izvora problema putem krvnih sudova ili ako je neophodno kroz kožu. Tokom ovog tretmana hirurzi se služe vođenim radiografskim prikazom putem ultrazvuka ili skenera. Ovo im pomaže kako bi što preciznije ustanovili problem i odredili adekvatnu terapiju. Zbog ovako direktnih zahvata ovaj zahvat se u stručnim krugovima naziva i hirurgija ,,uboda iglom”.

Kako medicina napreduje pojavljuju se novi tretmani a upravo je interventna radiologija jedan od tretmana koji ovo prati gotovo u stopu.

Prednosti interventne radiologije su sledeće:

  • vrijeme oporavka je jako kratko
  • smanjen rizik od neželjenih efekata
  • manje bola koji pacijent trpi

interventna-radiologija

Koji zahvati su pokriveni u CODRA bolnici?

Razne su bolesti koje zahtijevaju tretmane kao što je interventna radiologija međutim u CODRA bolnici ovaj zahvat primjenjuje se kod sledećih bolesti:

  • Interventna radiologija digestivnog sistema
  • Interventna radiologija urotrakta
  • Interventna radiologija reprouktivnog sistema

U službi Interventne radiologije bolnice CODRA angažovani su visokospecijalizvani radiolozi supspecijalisti intervetne radiologije, posebno obučeni za izvođenje interventnih radioloških procedura. CODRA raspolaže savremeno opremljenom salom za interventnu radiologiju.

Kako da zakažete svoj pregled u CODRA bolnici?

Budite slobodni da nas kontaktirate putem telefona +382 69 300 300 ili putem email-a codrahospital@codra.me I zakažite svoj stručni pregled već danas.

Ljekari


Call Now Button