Hiperbarična medicina

U osnovi velikog broja patoloških stanja nalazi se hipoksija-stanje smanjene količine ili sniženje parcijalnog pritiska kiseonika. Medicinska primjena kiseonika u liječenju brojnih oboljenja predstavlja rutinsku praksu u zdravstvenim ustanovama i spada u oblast hiperbarična medicina.

Centar za Hiperbaričnu medicinu CODRA Bolnice raspolaže sa višemjesnom(8+2), dvoodsječnom hiperbaričnom komorom najnovije generacije najpoznatijeg svjetskog proizvođača HAUX. Proizvedena je shodno zahtjevima i potrebama naše ustanove. Komora je potpuno automatizovana i zadovoljava sve potrebne preduslove za profesionalno i bezbjedno sprovođenje terapije hiperbarične oksigenacije. Automatizacija cjelokupnog procesa upravljanja i praćenja neophodnih parametara tokom terapije, audio i vizuelni nadzor sprovođenja terapije, ergonomska sjedišta, klimatizacija, daju mogućnost pružanja HBO terapije na najvišem tehničkom nivou.

Pridržavajući se svih standarda hiperbarične medicine nastojimo da pružimo najoptimalniji tretman za pacijente uz maksimalnu efikasnost kao tokom primjene terapije. Svi tretmani se sprovode pod nadzorom naših ljekara i osoblja koje je obučeno za upravljanje HBO sistemom i sprovođenje terapije. Broj tretmana je individualan za svakog pacijenta. Ljekar naše ustanove nakon pregleda i uvida u medicinsku dokumentaciju, pravi terapijski plan za pacijenta. Terapijski plan, protokol liječenja i broj terapija zavisi od indikacije, stanja pacijenta kao i terapijskog odgovora na primijenjenu proceduru. Neka urgentna stanja zahtijevaju nekoliko terapija u komori, kod hroničnih rana, infekcija mekih tkiva i komplikacija dijabeta preporučuje se 20-30 ekspozicija, kod osteomijelitisa 40-60 ekspozicija. Za poboljšanje opšteg psiho- fizičkog satatusa kod zdravih ljudi preporučuje se 10-15 ekspozicija.

HIPERBARIČNA MEDICINA – INDIKACIJE

Obzirom na mehanizam djelovanja i navedene efekte HBO terapije, gotovo da nema oblasti medicine u kojoj se danas ne primjenjuje hiperbarična oksigenacija:

 • Urgentna medicina – gasna gangrena, arterijska gasna embolija, trovanje ugljen-monoksidom i cijanidima, dekompresiona bolest, akutne traumatske ishemije (crush povrede i compartment sindrom), sepsa
 • Hirurgija – infekcije mekih tkiva, nekrotizirajući fascitis, hronične rane, arterijski, venski i mješoviti ulkusi, dijabetično stopalo, dijabetična flegmona, gangrena, dekubitus
 • Vaskularna hirurgija – Ateroskleroza, akutna i hronična arterijska insuficijencija, ishemijske promjene donjih ekstremiteta, Mb Buerger, Mb Raynaud, vaskulitis
 • Neurologija – Multipla skleroza, migrena, Cluster glavobolje, polineuropatije različite etiologije (dijabetična, alkoholna, medikamentozna), stanja posle moždanog udara, neuralgija trigeminusa, Parkinsonova bolest, demencija
 • Dermatovenerologija – pioderma gangrenosum, psorijaza
 • Reumatologija – sistemska skleroza, osteoporoza, reumatoidni artrit, lupus, fibromialgija
 • Ortopedija i traumatologija – disbarična osteonekroza, aseptična nekroza glave butne kosti i humerusa, hronični refraktorni osteomijelitis
 • Plastična i rekonstruktivna hirurgija – kompromitovani kožni transplantati, opekotine, promrzline
 • Urologija – Gangrena Fournier, postradijacioni cistitis, vaskularna impotencija
 • Ginekologija – sterilitet
 • ORL – akutna gluvoća, maligni otitis externa, tinnitus, Bellova pareza
 • Oftalmologija – okluzija centralne retinalne arterije
 • Hematologija – teška anemija
 • Gastroenterologija – ulcerozni kolitis i Cronova bolest
 • Sportska medicina – tretiranje sportskih povreda mišića, kostiju, tetiva, ubrzanje oporavka nakon iscrpljujućih takmičenja i treninga
 • Pedijatrija – cerebralna paraliza, autizam
 • Onkologija – postradijaciona nekroza kože i mekih tkiva, povećanje radiosenzitivnosti tumorskog tkiva
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija-u rehabilitaciji nakon moždanog udara, koronarne bolesti, perifernih vaskularnih bolesti, pareze i paraplegije, toksične encefalopatije
 • Neurohirurgija – cerebralni apsces, traumatske povrede mozga
 • Stomatologija – osteomijelitis mandibule, infekcije nakon hirurških intervencija i ekstrakcije zuba, prije i poslije ugradnje implanta
 • Anti-aging i post COVID sindrom

Kako da zakažete pregled?

Budite slobodni da nas kontaktirate putem telefona +382 69 300 300 ili putem email-a codrahospital@codra.me I zakažite svoj stručni pregled već danas.

Call Now Button