Dr Branko Markuš

Rođen na Cetinju 1976. godine gde je završio osnovnu i srednju školu. Završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Nakon završenog fakulteta 2001.godine, odslužio vojni rok i završio školu rezervnih oficira sanitetske službe. Obavljao dužnost ljekara u garnizonoj ambulanti Raška. Ljekarski staž obavio u Kliničkom centru Srbije a nakon toga počeo sa radom na Odjeljenju za podvodnu i hiperbaričnu medicinu, Instituta za pomorsku medicine, CVMU Meljine. Tu se po prvi put susreo sa hiperbaričnim komorama, primjenom HBO terapije u kliničkoj medicini, liječenjem nastradalih ronilaca kao i selekcionim pregledima vojnih ronilaca. Odlazi na VMA na specijalizaciju iz pomorske medicine (podvodne i hiperbarične).  Godinu dana proveo na II Vojnomedicinskom Univerzitetu u Šangaju, NR Kina, na usavršavanju iz medicine ronjenja. U 30-toj godini, nakon polaganja specijalističkog ispita u VMA,  postaje specijalista pomorske medicine i počinje sa radom u Zavodu za hiperbaričnu medicinu na Banjici gde provodi 4 godine radeći na sprovođenju HBO terapije u kliničkoj praksi.  Odlazi u Polikliniku OXY u Hrvatskoj gdje radi u centru u Puli, Crikvenici i Dubrovniku obavljajući poslove iz domena hiperbarične i medicine ronjenja. Nastavlja sa radom u Specijalnoj bolnici za hiperbaričnu medicinu u Beogradu gde počinje da se bavi i naučnim radom. Prezentuje radove na evropskim kongresima hiperbarične medicine a 2015. godine na kongresu u Amsterdamu osvaja prvu nagradu. Povremeno radi i u HBO centru u Vrnjačkoj Banji.  Nastavio sa radom i sticanjem iskustva u drugim ustanovama kao što je Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ribarska Banja – HBO kabinet. Angažovan na osnivanju Centra za hiperbaričnu medicine BAROMED u Trebinju kao i HBO Centra GERACO u Leskovcu. U navedenim ustanovana, pored posla ljekara, obavljao i edukaciju kadrova za primjenu HBO terapije, upravljanje HBO sistemom i organizovanje HBO centra. Obavljao edukaciju osoblja i implementaciju sistema rada u HBO Centru poliklinike Dr Strika u Zenici i RR medical u Ljubljani.

U bolnici CODRA zadužen za djelatnost hiperbarične medicine, na polju implementacije dobre kliničke prakse za HBOT, edukacije osoblja i organizacije HBO centra.

Call Now Button