Prof. Dr Dragoljub Perović

Rodjen je u Nikšiću, 26. septembra 1957. godine. Osnovnu i srednju školu, pohadjao je i završio u Nikšiću i Podgorici ( tadašnjem Titogradu ), gdje je maturirao 1976. godine.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 1982. godine

Studijske 1986/87 godine, upisao specijalizaciju iz urologije i specijalistički program obavljam u Podgorici i Beogradu. Specijalistički ispit  položio na Klinici za Urologiju i Nefrologiju KCS, Medicinskog fakulteta u Beogradu 26. februara 1991. godine i stekao zvanje specijalista urologije.

Doktorirao je na Medicinskom fakultetu, Univerziteta “ Kiril i Metodi” u Skoplju sa temom “Totalna androgena blokada i monohormonalna terapija u liječenju invazivnog karcinoma prostate- strategija hormonalnog tretmana”,  2005. godine.

Bio je Načelnik Urološkog odjeljenja Klinike za urologiju i nefrologiju Kliničkog Centra Crne Gore od 2000 do 2004. godine.

Direktor Klinike za Urologiju i Nefrologiju KCCG- a , bio je od 2004. do 2012. godine.

Nakon 30 godina, rada u javnom zdravstvu, postaje dio menadžmenta prve privatne Bolnice u Crnoj Gori, osniva i preuzima rukovodjenje Centrom za Urologiju Bolnice “Codra”

Profesor je na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Katedra za Hirurgiju, oblast urologija.

Član je European Association of Urology (EAU) od 1977. godine, jednog od dva najrenomiranija urološka udruženja u svijetu i svakako najvećeg i najznačajnijeg medicinskog udruženja u Evropi i član sam Borda European Association of Urology (EAU) za Jugoistočnu Evropu.

Objavio je veliki broj radova u madjunarodnim i regionalnim časopisima i prezentirao ih na najznačajnijim urološkiom Kongresima u regionu i Evropi.

Više godina je  bio sekretar Udruženja Urologa Srbije i Crne Gore, a sada je Predsjednik Udruženja Urologa Crne Gore.

Call Now Button