Kirurgjia e kraharorit

Qendra e Kirurgjisë torakale, si dhe qendrat e tjera në Spitalin CODRA, ndjekin trendet më të fundit në diagnostikim dhe trajtim. Brenda afatit më të shkurtër kohor, në vetëm pak ditë, vendosim diagnozën, duke kryer të gjitha procedurat invazive dhe joinvazive. Pas përfundimit të diagnostikimit, konsiliumi i përbërë nga kirurgu torakal, pulmonologu dhe nëse është e nevojshme, onkologu marrin vendimin dhe propozojnë trajtimin ose operacionin e mëtejshëm.  Brenda afatit më të shkurtër kohor fillojmë trajtimin e nevojshëm dhe/ose kryejmë operacionin, duke ndjekur doktrinat më të fundit në fushën e kirurgjisë torakale dhe me aplikimin e teknologjisë më të fundit. Të gjitha këto shkurtojnë kohën e trajtimit dhe rrisin ndjeshëm mundësinë e shërimit të suksesshëm.

Në Qendrën Torakale kryejmë një diagnostikim të plotë jo invaziv dhe invaziv (MSCT me rreze X, ekografia më e fundit me imazhe skaner fusing ose magnet me imazhin ekografik live,  bronkoskopi me biopsi, mediastinoskopi me biopsi, biopsi të mushkërive dhe pleurit, gjetje patohistologjike…)

Në qendrën e Kirurgjisë Torakale ne ofrojmë trajtimet dhe procedurat e mëposhtme kirurgjikale:

–  Të gjitha llojet e operacioneve torakoskopike dhe të hapura, patologjitë malinje dhe beninje

– Rezeksioni i mushkërive në sëmundjet malinje dhe beninje

VETËM TE CODRA!!! KIRURGJI PËR KANCERIN E MUSHKËRIVE- Lobektomia, Bilobektomia, Pneumonektomia torakoskopike, pa prerje klasike, përmes një prerjeje, e cila lehtëson dhe shkurton ndjeshëm ecurinë pas operacionit.

– Rezeksione atipike të mushkërive

– Dekortikimi i mushkërive

– Timektomia

– Biopsia dhe heqja e kisteve dhe tumoreve të mediastinumit nëpërmjet qasjes së qafës

– Korrigjimi i deformimeve kongjenitale të murit të kraharorit (kraharor i futur brenda)

– Rezeksion me rikonstruksion të murit të kraharorit në tumoret beninje dhe malinje

E RE!!!! VETËM TE CODRA!!! Zgjidhje e përhershme e HIPERHIDROZËS

(djersitje e tepruar) simpatektomia VATS (torakoskopike).

– Trajtimi i efuzionit pleural (malinj dhe beninj) dhe pneumotoraks

– VATS (torakoskopia e asistuar me video) me pleurodezë dhe pluhur talk

– Korrigjimi i hernies diafragmatike

– Trajtimi me operacion i gushës në qafë

– Tiroidektomitë minimale invazive – prerje minimale (lobektomi dhe tiroidektomi totale)

– Biopsi e nyjeve limfatike në qafë dhe në sqetull

– Drenim i qafës dhe mediastinumit në rast të proceseve inflamatore

Në qendër funksionon një konsilium onkologjik i cili merr vendim për diagnostikimin paraoperativ, trajtimin si dhe terapinë postoperative të pacientëve onkologjikë.

fotografi: Codra

Anëtarët e Qendrës së Kirurgjisë Torakale janë ekspertët më të nderuar:

  • Prof. Dr Miloš Koledin, prej shumë kohësh në krye të Kirurgjisë Torakale në Sremska Kamenicë, tashmë i punësuar në spitalin tonë
  • Profesor i Asociuar Ivan Kuhajda, prej shumë kohësh në krye të Kirurgjisë Torakale në Sremska Kamenicë
  • Prim.dr Dejan Ilinčić  nënspecialist për operacionet minimale invazive të tiroides
  • Specialistët e Asociuar të kirurgjisë torakale dr Bojan Milačić, dr Branko Čampar, dr Saša Uskoković

Mbas kirurgjisë, pacientët qëndrojnë në njësine intensive të kujdesit nën mbikqyrjen e vazhdueshme të anestezistëve, kujdesit intensiv dhe kirurgëve torakalë.

Mjekët


Call Now Button