Gjinekologjia

More Doctors:

Specialist në gjinekologji dhe obstetrikë

Orientim më i ngushtë profesional:
Specialist i gjinekologjisë dhe obstetrikës, ishte i pari që kreu video-operacion…

Specialist gjinekolog-obstetër

• Ka diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Beograd në vitin 2005
• Ka dhënë provimin profesional për Doktor…

Call Now Button