Skenerska (MSCT) koronarografija

Skenerska (MSCT) koronarografija


Skenerska (MSCT) koronarografija je moderna i vrlo efikasna metoda u dijagnostici i procjeni aterosklerotičnih lezija koronarnih arterija (zakrečenja krvnih sudova srca).

Sam pregled odnosno proces snimanja  traje 10-tak minuta i  potpuno je  bezbolan, a tumačenje snimka traje duže i kompleksnije je. Obzirom da se radi o neinvazivnoj metodi, ne postoji mogućnost nastanka komplikacija tokom samog pregleda kao prilikom standardne koronarografije.

Pregled podrazumijeva skenersko snimanje koronarnih arterija i procjenu opsežnosti i ozbiljnosti zakrečenja krvnih sudova. Na osnovu ovog pregleda ljekar daje bolesniku informaciju da li zakrečenje postoji, u kom obimu je i koji je nabolji vid liječenja ovih promjena (medikamentozno ili operativno  – ugradnja stenta ili bajpas).

MSCT koronarografija je jednostavan pregled koji omogućava vizuelizaciju koronarnih arterija u potpunosti odnosno njihovo prikazivanje „kao na dlanu“.  I sam pacijent je u stanju da vidi opsežnost promjena koje ima na krvnim sudovima, te mu je tako lakše da razumije prirodu i težinu svoje bolesti.

S druge strane, skenerska (MSCT) koronarografija je najbolji način vizualizacije prohodnosti baj-paseva kod bolesnika koji su već imali intervenciju na srcu i kojima je urađen aortokoronarni bajpas. Ovom metodom možemo potpuno detaljno pregledati mesto pripoja bajpasa, kao i njegovu prohodnost cijelom dužinom.

MSCT koronarografijom se takođe može izvršiti vizuelizacija prohodnosti  stenta, kod bolesnika koji imaju implantiran stent. Upotrebom novih aparata i nove metodologije doziranja zračnog impulsa značajno je smanjena doza zračenja koju bolesnik prima.

Zbog svega ovoga MSCT koronarografija je vrhunska metoda koja se koristi u svim svjetskim kardiološkim centrima.

Navedeni pregled se nažalost ne može raditi kod bolesnika koji imaju oslabljenu bubrežnu funkciju, s obzirom da se prima kontrasno sredstvo koje se izlučuje putem urina odnosno metaboliše se putem bubrega. Takođe je vrlo važno da bolesnik navede ukoliko ima alergiju na jodni kontrast, jer se i u tom slučaju navedeni pregled ne savjetuje. Ukoliko postoji alergija na bilo koji drugi alergen (med, jagode, mlijeko,…itd) takođe je neophodno navjesti taj podatak, jer je u tom slučaju neophodno alergološka priprema. Ni kod bolesnika sa aritmijom absolutom (fibrilacija pretkomora) navedeni pregled se ne može raditi.

Call Now Button