Priprema pacijenta za tretman hiperbarične oksigenacije

Priprema pacijenta za tretman hiperbarične oksigenacije


Višemjesna hiperbarična komora (HBK) omogućava da nekoliko pacijenata bude tretirano istovremeno. Pretkomora omogućava da se bude u kontaktu sa spoljašnjim prostorom u svakom trenutku i omogućava ulazak i izlazak ljudi i unošenje i iznošenje predmeta. Interfon i TV kamera su konstantno uključeni tako da ljekari Centra, medicinsko i tehničko osoblje, znaju u svakom trenutku šta se dešava u unutrašnjosti komore. Sa pacijentima je tokom svakog HBO tretmana u komori prisutan pratilac.

  • Nemojte ni u kom slučaju unositi sljedeće predmete u komoru: satove (osim ronilačkih); bilo koji predmet koji radi na baterije: mobilne telefone, slušne aparate, mini plejere, tranzistore, igračke (posebno one koje varniče), ručne lampe; bilo koji pribor za pušenje: upaljače, šibice, cigarete, cigare; bilo kakvu hartiju: novine, knjige, listove, papirne maramice, lična dokumenta, papirni novac; olovke: naliv-pera, hemijske olovke; bilo kakve drvene predmete; bilo kakve plastične predmete; bilo kakve zatvorene bočice; dodatne garderobne predmete od sintetičkih ili vunenih materijala. Kao dodatnu sigurnosnu proceduru, savjetujemo Vam da sve nepotrebne lične stvari ostavite van komore.
  • Savjetujemo Vam da nosite pamučnu odjeću, izbjegnite sintetičke materijale, ako je ikako moguće. Odjeća treba da bude čista i obavezno bez masnih mrlja i ostataka parfema. Nemojte pre HBO tretmana (HBOT) koristiti sljedeće: bilo koju vrstu šminke (osim trajne), losione, sprejeve za kožu ili kosu, parfeme ili dezodoranse na bazi alkohola i isparljivih etarskih ulja; materijale na bazi ulja: glicerin, vazelin, kozmetičke kreme, na bilo kom delu tela, a pogotovu na rukama, licu, glavi i vratu. Koža, kosa, usna duplja i nokti treba da Vam budu čisti.
  • Kako pritisak vazduha unutar komore bude rastao, primjetićete da imate osjećaj da su Vam uši blokirane. Da biste se oslobodili ovog osjećaja, stisnite nos čvrsto, zatvorite usta i dunite blago u prstima zatvoren nos, dok Vam se uši ne adaptiraju, a pritisak izjednači – a nekada je dovoljan samo i akt gutanja. Ako Vam to ne uspije, recite to prisutnom pratiocu i kompresija će biti zaustavljena. Dunite blago u nos ili ponovite akt gutanja više puta. Pokušavajte sve dok ne uspijete da izjednačite pritisak. Pažljivo slušajte i slijedite uputstva pratioca.
  • Tokom povećanja vazdušnog pritiska na početku tretmana, temperatura unutar komore će blago porasti za par stepeni. Stabilizovaće se kada se dostigne ciljani terapijski nivo pritiska i optimalizovati sistemom za klimatizaciju koju komora posjeduje. Snižavanjem vazdušnog pritiska na kraju tretmana može doći do pojave magle, što je normalna pojava.
  • Svaki pacijent u HBK dobija svoju ličnu masku za kiseonikom. Masku postavlja pratilac. Pacijenti tokom tretmana imaju mogućnost praćenja zabavnog programa putem monitora i slušalica unutar komore.
  • Efikasnost HBO tretmana zavisi i od Vašeg ritma disanja. Skoncentrišite se na to i trudite se da dišete normalno, spontano i bez forsiranja. Nemojte razgovarati sa ostalim pacijentima.
  • Kada Vas operater komore obavjesti da je Vaš HBO tretman završen, pratilac će Vam skinuti masku. Kako pritisak bude opadao, nastavljate da normalno dišete (bez samostalnih manevara, dubokih/plitkih udaha itd) do napuštanja komore.
Call Now Button