Laboratorijska dijagnostika

Laboratorijska dijagnostika

Laboratorija Bolnice Codra opremljena je savremenim automatskim analizatorima za biohemijska, hematološka i imunohemijska ispitivanja.  Da bi obezbijedili sigurnost analiza, posebna pažnja se poklanja spoljašnjoj i unutrašnjoj kontroli kvaliteta rada. Uzorkovanje izvode laboratorijski tehničari  u prostorijama laboratorije i na terenu, zatvorenim vakuum sistemom za jednokratnu upotrebu. Laboratorija pruža usluge različitim kategorijama korisnika.

U laboratoriji je zastupljen princip racionalnog poslovanja, uz održavanje kvaliteta , što se postiže permanentnom obukom i usavršavanjem zaposlenih, uvođenjem novih metoda ispitivanja i primjenom najsavremenijih znanja i tehnoloških dostignuća iz laboratorijske medicine.

U laboratoriji Bolnice CODRA određuju se standardni  biohemijski i hematološki  parametri, kao i složene imunohemijske analize (hormoni štitne žlijezde, reproduktivni hormoni, tumorski markeri, markeri anemije i drugo).

HEMATOLOGIJA, KOAGULACIJA I MARKERI INFLAMACIJE

Krvna slika, Le formula, Sedimentacija eritrocita,  CRP, Fibrinogen, Vrijeme krvarenja , Vrijeme koagulacije, PT, APTT, D-dimer

OPŠTI BIOHEMIJSKI MARKERI

Urea, Kreatinin, Klirens testovi, Acidum uricum, Protein, Albumin, T.bilirubin, D.bilirubin, ALT, AST, Alkalna fosfataza, LDH, GGT, Amilaza, Lipaza

DIJABETES

Glukoza, OGTT, HbA1c, C-peptid, Insulin

LIPIDNI STATUS

Holesterol, HDL holesterol, LDL holesterol, Trigliceridi

KARDIJAČNI MARKERI

CK, Troponin

ELEKTROLITI

Kalijum, Natrijum, Hloridi, Kalcijum, Magnezijum

METABOLIZAM GVOZĐA I ANEMIJE

Gvožđe, Feritin, Vitamin B12

REPRODUKTIVNI HORMONI

LH, FSH, Prolaktin,Estradiol, Progesteron, Testosteron

MONITORING TRUDNOĆE

PAPP-A, Free βHCG, HCG, AFP, Free Estriol, Double test, Triple test

TIROIDNA I PARATIROIDNA ŽLIJEZDA

TSH, fT3, fT4, Anti-TG At, Anti-TPO At, Tireoglobulin, Kalcitonin, PTH

TUMORSKI MARKERI

CEA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, HE4, Roma (Index), PSA, fPSA, AFP

MARKER SEPSE

Procalcitonin

URIN

Rutinski pregled, Biohemijski parametri, Psihoaktivne supstance (panel 10)

DIJAGNOSTIKA INFEKTIVNIH BOLESTI

HBsAg, Anti HCV, HIV Ag/Ab

DIJAGNOSTIKA COVID INFEKCIJE

Brzi antigenski testovi, Anti SARS CoV 2 antitijela

Pogledajte cjenovnik za laboratorijsku dijagnostiku

Bolnica Codra

Call Now Button