Indikacije za primjenu HBO

Hitne i vitalne indikacije


1. Postraumatska koma

2. Akutni edem mozga

3. Crash i Blast povrede

4. Trovanja ugljen-monoksidom (CO), ljekovima, alkoholom, opijatima, gljivama

5. Dekompresiona (kesonska) bolest

6. Barotraumatska i jatrogena gasna embolija

7. Utapljanje, vješanje i električni udar

8. Gasna (Clostridium) gangrena

10. Infarkt mozga

11. Opekotine i smrzotine

16. Facijalna (Belova) pareza i paraliza u akutnoj fazi

17. Akutna gluvoća (vaskularnog i nervnog porijekla)

Bolesti unutrašnjih organa


1. Diabetes melitus

2. Čir želuca i dvanaestopalačnog crijeva

3. Ileus i subileus

4. Ulcerozni i pseudomembranozni kolitisi

5. Virusne i toksične upale jetre (Hepatitisi)

7. Toksična gušavost (struma)

8. Reumatoidni artritisi

9. Vaskulitisi u autoimunim bolestima

10. Opstruktivna bolest pluća

Bolesti nervnog sistema


1. Edem mozga i moždana krvarenja

2. Povrede kičmene moždine

5. Multipla skleroza

7. Neuralgije kranijalnih nerava

8. Facijalna (Belova) pareza i paraliza

9. Encefalopatije (alkoholne, toksične, hepatične)

10. Polineuropatije (Dijabetične, vaskularne, alkoholno-toksične)

11. Radikulopatije

Kardiovaskularne bolesti


1. Dijabetična vaskulopatija

2. Ateroskleroza i arteriopatije

3. Arterijska insuficijencija

4. Raynaud-ova bolest

5. Buergerova bolest

6. Cerebrovaskularne promjene

7. Cerebrovaskularna krvarenja

8. Angina pektoris

9. Tromboembolija arterija i vena

10. Hronične bolesti perifernih arterija

11. Vaskulitisi u autoimunim bolestima

Hirurške i ortopedske bolesti


1. Sporozarastajuće i inficirane rane

2. Opekotine i smrzotine

3. Postradijaciona oštećenja kostiju i mekih tkiva

4. Nagnječenja kostiju i mekih tkiva

5. Nezarastajuči prelomi kostiju

6. Upale kostiju i upale kostne srži

7. Sudeck-ova bolest

8. Ugroženi koštano-kožni transplantati

9. Regeneracija tetiva

10. Upale mišićnih ovojnica

11. Fournier-ova gangrena

12. Akutna gluvoća (vaskularnog i nervnog porijekla)

13. Barotraumatsko oštećenje sluha

14. Menierova bolest

15. Vrtoglavice vaskularnog porijekla

16. Polenski rinitis i sinuzitis

17. Herpes i zapaljenske bolesti usta

Estetska i sportska rehabilitacija


1. Prekondicioniranje i priprema za zahtijevne sportske aktivnosti

2. Oporavak i rehabilitacija nakon sportskih aktivnosti i takmičenja

3. Anti-aging hiperbarični tretman

4. Estetska hiperbarična rehabilitacija

5. Oporavak od menadžerskog stresa

Kožne bolesti


1. Dijabetično stopalo

2. Sporozarastajuće i inficirane rane

3. Oštećenja kože izazvana zračenjem

4. Alergijske promjene i ekcemi

5. Distrofične promjene kože

6. Arterijski i venski ulkusi

8. Gljivična oboljenja kože

9. Nodularni eritemi

10. Sklerodermija

Očne bolesti


1. Dijabetesna retinopatija

2. Retinalna vaskulopatija

3. Akutna ishemija retine

4. Degeneracija makule

Ginekologija i andrologija


1. Ženski i muški sterilitet

2. Erektilna disfunkcija

3. Anaerobne genitourinarne infekcije

Infektivne bolesti


1. Anaerobne infekcije

2. Virusni encefalitisi

3. Meningitisi (virusni i anaerobni bakterijski)

4. Herpes Zoster

Infektivne bolesti


1. Liječenje tumora u slučaju rezistentnosti na zračenje

2. Liječenje tumora u kombinaciji sa radioterapijom, citostaticima i hipertermijom

3. Liječenje tumora pluća i disajnih putevaž

4. Selekcija i edukacija za ronilačke aktivnosti

5. Kondicioniranje prije i oporavak ronilaca nakon ronjenja

6. Stand-by aranžman za medicinsko obezbeđenje civilnih (sportskih i turističkih) i vojno-policijskih ronilačkih aktivnosti.

7. Tehničko ispitivanje ronilačke opreme.

8. Obavljanje medicinskih ispitivanja povezanih sa ronjenjem

9. Preventiva i terapija svih bolesti izazvanih boravkom u uslovima povišenog atmosferskog pritiska.

Call Now Button