Prof. Dr Ivan Kuhajda

Rođen 16.02. 1975. u Novom Sadu. Osnovnu školu i gimnaziju završio sa odličnim uspehom u Novom Sadu.

Na Medicinski fakultet, smer opšta medicina, upisao se 1994. godine. U toku studija nagrađivan je dva puta od strane Univerziteta u Novom Sadu za izrađene naučne temate.

Uradio je pet autorskih i pet koautorskih studentskih naučnih radova, koje je prezentovao na saveznim i međunarodnim kongresima studenata medicine i mladih lekara (Cairo-Egypt, Berlin-Germany)

U septembru 2000. godine, proveo je mesec dana u bolnici “Puerto del Mar” u Kadizu (Španija) na odeljenju za endokrinologiju, gde je učestvovao u naučnom projektu “Autoimuni markeri u insulin zavisnom Diabetes melitusu” pod mentorstvom MD Manual Aguilara.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9.20 i sa ocenom 10 na diplomskom ispitu 25. aprila 2001. godine. Stručni ispit za Doktora medicine položio je 28. maja 2002. godine.

Vojni rok je odslužio od septembra do decembra 2002. godine u Školi rezervnih oficira sanitetske službe u Beogradu (Vojno Medicinska Akademija), a od decembra 2002. do juna 2003. godine je radio u garnizonskoj ambulnati u Tivtu (VP 7133/14) kao lekar opšte prakse.

Od 18.02.2002. godine potpisao je ugovor o volonterskom radu u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici u cilju osposobljavanja za rad kao doktor medicine.

Primljen je u radni odnos na neodređeno vreme 09.06.2003. godine u Institutu za plućne bolesti, Sremska Kamenica, na radno mesto klinički lekar na Klinici za grudnu hirurgiju.

05.10.2004. godine odobrena mu je specijalizacija iz grudne hirurgije, pod mentorstvom Doc. Dr Miloša Koledina.

Od 2006. godine član je Evropskog udruženja grudnih hirurga (European Society of Thoracic Surgeons-ESTS)

19.07.2007. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, odbranio je magistrski rad pod nazivom Uticaj promotora na modulaciju analgetičkog dejstva jakih analgetika” pod mentorstvom Prof. Dr Vesne Ivetić i Prof. Dr Momira Mikova.

Školske 2007-2008. godine upisao je Doktorske studije kliničke medicine i položio sve ispite sa prosečnom ocenom 9,93.

30.10.2009. godine položio je specijalistički ispit iz grudne hirurgije.

Proveo je dva meseca (sept-okt) 2011 godine, na usvršavanju u bolnici MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas Medical Centar, USA, na odeljenju grudne hirurgije.

26.12.2011. godine izabran je za asistenta na katedri za hirurgiju, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Oktobra 2012 godine upisao je subspecijalističke studije iz pulmologije na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, pod mentorstvom Prof. Dr Nevene Sečen i 02.07.2014 godine je položio subspecijlistički ispit sa radom „Apsces pluća, etiologija, dijagnostika i terapijske mogućnosti“.

26.02.2016. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, odbranio je doktorsku tezu pod nazivom Bilateralnа torakoskopskа simpatektomijа kod osoba sa primarnom fokalnom hiperhidrozom pod mentorstvom Prof. Dr Miroslava Ilića.

13.04.2017. godine izabran je za docenta na katedri za hirurgiju, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Od 21.12.2018. godine je rukovodilac klinike za grudnu hirurgiju, Instituta za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

 

Učestvovao je u tri međunarodne kliničke studije:

  1. SWISS SAKK 16/00 Preoperative chemoradiotherapy vs. Chemotherapy alone in non smal cell lung cancer patients with mediastinal lymph node metastases (Stage IIIa, N2): A randomized prospective phase III trial (2006-2010 )
  2. Novelos NOV002-C301 – A randomized, open-label, Phase 3 Trial of NOV-002 in Combination with Pacilitaxel and Carboplatin vs. Pacilitaxel and carboplatin Alone for the Treatment of Advanced NSCLC (2007- 2008)
  3. Pulmonary Metastasectomy in Colorectal cancerThe PulmiCC trial (2013-2019)

 

Gradski projekti:

  1. „Podizanje nivoa znanja o prekomernom znojenju (hiperhidrozi) i njenom lečenju minimalno invazivnom hirurškom procedurom sa efektom trajnog rešenja ovog psihosomatskog problema“. Gradska uprava za zdravstvo Novi Sad, 2013-2014 rukovodilac: ass.dr sc.med. Ivan Kuhajda
  2. „Unapređenje ishoda lečenja bolesnika sa plućnim metastazama kolorektalnog karcinoma kroz edukaciju lekara primarne zdravstvene zaštite“ Gradska uprava za zdravstvo Novi Sad, 2013-2014 rukovodilac: dr Mišel Milošević
  3. „Unapređenje kvaliteta života kod osoba sa prekomernim znojenjem (hiperhidrozom) metodom minimalno invazivne hirurške procedure kao trajno rešenje ovog psihosomatskog problema“ Gradska uprava za zdravstvo Novi Sad, 2014-2015 rukovodilac: ass.dr sc.med. Ivan Kuhajda

 

 

Tečno govori engleski jezik i služi se nemačkim jezikom.

 

Član je: –    Lekarske komore Srbije-Lekarska komora Vojvodine

  • Srpskog lekarskog društva-Društva Lekara Vojvodine (zamenik predsednika ogranka Novi Sad)
  • Sekcije grudnih hirurga Srbije (sekretar)
  • Evropskog udruženja grudnih hirurga (ESTS)
  • Evropskog respiratornog udruženja (ERS)
Call Now Button